Convocatoria: Técnico/a de Archivo – Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona) (Plazo: 13 de marzo de 2023)

Técnico/a de Archivo – Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona)

Organismo: Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona)

Requisitos:

Estar en possessió del títol universitari de grau o llicenciatura. Les persones estrangeres han d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria.

Solicitudes:

Les bases i la convocatòria es publicaran íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona (BOPB) i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), i un extracte de la
convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
El termini de presentació de sol·licituds serà de vint dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la
publicació d’aquesta convocatòria al BOE.
Els/les aspirants que desitgin prendre part en les proves selectives han de presentar una sol·licitud
signada a través del web: www.ajllavaneres.cat adreçada al President de la corporació, de conformitat
amb el que disposa l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú de
les Administracions Públiques sens perjudici dels altres mitjans previstos a la normativa vigent. La manca
de signatura suposarà l’exclusió de l’aspirant.
Serà requisit indispensable per poder prendre part en aquest procés fer constar un correu electrònic i un
telèfon de contacte. En cas que no constin ambdós l’aspirant quedarà exclòs.

Plazo de presentación: Hasta 13/03/2023 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Bases

Convocatoria

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221