Convocatoria: Agente de empleo y desarrollo local – Ayuntamiento de O Rosal (Pontevedra) (Plazo: 14 de marzo de 2023)

Agente de empleo y desarrollo local – Ayuntamiento de O Rosal (Pontevedra)

Organismo: Ayuntamiento de O Rosal (Pontevedra)

Requisitos:

Solicitudes:

Solicitude: A solicitude de participación estará a disposición dos interesados no Concello do Rosal e na sede electrónica da mesma. No caso, de que non se presenten as solicitudes seguindo o modelo anterior, admitiranse sempre e cando conteñan os datos incluídos na mesma.

As bases publicaranse no Boletín Oficial da Provincia e na sede electrónica deste Concello e no taboleiro municipal, insertándose un anuncio da convocatoria no Diario Oficial de Galicia así coma no Boletín Oficial do Estado. Os datos persoais incluídos na solicitude de participación serán tratados unicamente para a xestión do proceso selectivo. Cando sexa preciso publicar un acto administrativo que conteña datos persoais publicarase da forma que determina a disposición adicional sétima da Lei orgánica 3/2018, de cinco de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais. O Concello de O Rosal será o responsable do seu tratamento.

Plazo de presentación: Hasta 14/03/2023 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Bases

Convocatoria

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221