Convocatoria: Técnico/a de Cultura y Juventud – Ayuntamiento de Roda de Ter (Barcelona) (Plazo: 17 de febrero de 2023)

Técnico/a de Cultura y Juventud – Ayuntamiento de Roda de Ter (Barcelona)

Organismo: Ayuntamiento de Roda de Ter (Barcelona)

Requisitos:

Estar en possessió de la titulació universitària oficial grau o diplomatura àmbit ciències socials o equivalent, segons la normativa vigent.

Posseir el certificat de coneixements de nivell de suficiència de català (C1), que es correspon amb el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a l’aprenentatge, l’ensenyament i l’avaluació de llengües del Consell d’Europa o d’aquells títols, diplomes i certificats que la normativa vigent reconeix com a
equivalents.

Disposar del certificat de no tenir antecedents per delictes de naturalesa sexual.

Solicitudes:

Els interessats/des que desitgin prendre part en les proves selectives hauran de presentar sol·licitud adreçada a l’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Roda de Ter en model normalitzat establert per la Corporació que es facilitarà de forma gratuïta en el Registre General municipal, o en la forma que determina la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment administratiu comú, manifestant en la mateixa que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en les presents Bases generals i les específiques per a la plaça a la qual s’opti.

Plazo de presentación: Hasta 17/02/2023 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Bases (página 35)

Convocatoria

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221