Convocatoria: Varias plazas – Ayuntamiento de Lalín (Pontevedra) (Plazo: 15 de febrero de 2023)

Varias plazas – Ayuntamiento de Lalín (Pontevedra)

Organismo: Ayuntamiento de Lalín (Pontevedra)

Requisitos:

Una plaza de Técnico/a de Sostenibilidad: Estar en posesión de Titulación universitaria de Grado, Licenciatura ou equivalente, na data de finalización do prazo de presentación de instancias.

Una plaza de Técnico/a de Recursos Humanos: Estar en posesión de Titulación universitaria de Grado, Licenciatura ou equivalente, na data de finalización do prazo de presentación de instancias.

Dos plazas de Agente de Igualdad: Estar en posesión de Titulación universitaria de Grado, Licenciatura ou equivalente, na data de finalización do prazo de presentación de instancias.

Una plaza de Orientador/a Laboral: Estar en posesión de Titulación universitaria de Grado, Diplomatura ou equivalente, na data de finalización do prazo de presentación de instancias.

Una plaza de Técnico/a Medio de Empleo: Estar en posesión de Titulación universitaria de Grado, Diplomatura ou equivalente, na data de finalización do prazo de presentación de instancias.

Solicitudes:

As persoas interesadas en participar no proceso selectivo deberán achegar a súa solicitude debidamente cuberta durante o prazo de 20 días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOE, no modelo oficial que figura no Anexo VI ao final destas bases e que tamén se facilitará por este Concello no Rexistro Xeral e/ou na páxina web municipal www.lalin.gal.

As solicitudes dirixiranse á Alcaldía deste Concello y presentaranse no Rexistro Xeral do Concello ou por calquera das formas establecidas no artigo 16 de la Lei 39/2015 de 1 de outubro de procedemento administrativo común das administracións públicas. Neste caso, deberán comunicar ao Concello a remisión da solicitude dentro do prazo de presentación de instancias, por fax, correo electrónico ou calquera outro medio polo que quede acreditado.

Plazo de presentación: Hasta 15/02/2023 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Bases

Convocatoria

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221