Convocatoria: Agente de Empleo y Desarrollo Local – Ayuntamiento de A Fonsagrada (Lugo)(Plazo: 10 de febrero de 2023)

Agente de Empleo y Desarrollo Local – Ayuntamiento de A Fonsagrada (Lugo)

Organismo: Agente de Empleo y Desarrollo Local – Ayuntamiento de A Fonsagrada (Lugo)

Requisitos:

Estar en posesión de titulación universitaria de Licenciatura, Grado ou equivalente

Solicitudes:

Os interesados dirixirán as solicitudes, no modelo oficial que se publica como Anexo I destas bases e que tamén se facilitará no Concello. A presentación de instancias comportará a aceptación pola persoa interesada das bases da convocatoria.

A presentación de solicitudes farase no Rexistro Xeral Electrónico do Concello ou a través das formas establecidas no artigo 16.4 da vixente Lei 39/2015, de 1 de outubro de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Plazo de presentación: Hasta 10/02/2023 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Bases

Convocatoria

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221