Convocatoria: Agente de Empleo y Desarrollo Local – Ayuntamiento de Begonte (Lugo) (Pazo: 7 de febrero de 2023)

Agente de Empleo y Desarrollo Local – Ayuntamiento de Begonte (Lugo)

Organismo: Ayuntamiento de Begonte (Lugo)

Requisitos: Estar en posesión do título de grao, licenciado, enxeñeiro ou equivalente.

Solicitudes:

A solicitude para tomar parte no procedemento de selección axustarase ao modelo que figura como
Anexo I ás presentes Bases, que se facilitará no Rexistro Xeral do Concello e na sede
electrónica:begonte.sedelectronica.ese páxina web: www.concellodebegonte.es, edirixirase ao Sr. Alcalde do Concello de Begonte.
Presentarase, debidamente cuberta, no Rexistro Xeral do Concello ou a través da súa sede electrónica, antes indicada, no prazo de VINTE (20) días hábilescontados a partir do seguinte ao da publicación do extracto desta convocatoria no Boletín Oficial do Estado (BOE). Tamén se poderán remitir na forma determinada no artigo16.4 da LPAC.

Plazo de presentación: Hasta 07/02/2023 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Bases (a partir de la página 28)

Convocatoria

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221