Convocatoria: Varias vacantes – Concello As Pontes de García Rodríguez (Plazo: 30 de enero de 2023)

Varias vacantes – Concello As Pontes de García Rodríguez

Organismo: Concello As Pontes de García Rodríguez

Requisitos:

  • Técnico/a de Servicio:  Estar en posesión del título de grado o equivalente
  • Orientador/a Laboral:   Estar en posesión del título de grado en Ciencias del Trabajo, Relaciónes Laborales y Recursos Humanos, Ciencias Empresariales, Economía, Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Sociología, Educación Social o diplomatura/licenciatura equivalente
  • Agente de Desarrollo Local: Estar en posesión del título de grado en Ciencias del Trabajo, Relaciónes Laborales y Recursos Humanos, Ciencias Empresariales, Economía, Administración y Dirección de Empresas, Derecho, Psicología, Pedagogía, Psicopedagogía, Sociología, Educación Social o diplomatura/licenciatura equivalente

Solicitudes:
As persoas interesadas en participar neste proceso selectivo deberán achegar unha solicitude, segundo o modelo xeral existente na sede electrónica do concello, á que se achegará a documentación que se indica na presente base e na base cuarta das bases xerais e na que se declarará o cumprimento das condicións de participación esixidas. As instancias serán dirixidas ao concello no prazo de vinte (20) días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado (BOE). As solicitudes presentaranse única e exclusivamente na sede electrónica do Concello das Pontes (https://sede. aspontes.org/opencms/gl/), ao abeiro do disposto no artigo 6.4.f) do Regulamento da administración electrónica municipal do Concello das Pontes de García Rodríguez (BOP núm. 44, do 08/03/2021). A instancia xenérica para procedementos de persoal atópase no enlace (https://sede.aspontes.org/opencms/es/ procedimientosytramites/tramites/Convocatoriadeselecciondepersonal_N) A presentación da solicitude en papel (no concello, en oficinas de correos ou a través do sistema SIR de calquera administración), dará lugar á exclusión da persoa aspirante. En virtude do establecido no artigo 32.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, cando unha incidencia técnica imposibilite, durante un período de tempo, o funcionamento ordinario da sede electrónica do concello, o órgano competente poderá determinar unha ampliación do prazo non vencido. Neste caso, deberá ser obxecto de publicación na sede electrónica, a incidencia técnica acontecida, así como a ampliación concreta do prazo non vencido.

Comentarios:

Las plazas afines a nuestras carreras son las siguientes:

  • Técnico/a de Servicios
  • Orientador/a Laboral
  • Agente de Desarrollo Local

Plazo de presentación: 30/01/2023 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Bases:

Técnico/a de Servicios

Orientador/a Laboral

Agente de Desarrollo Local

Convocatoria

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221