Convocatoria: Técnico/a de Administración General – Ayuntamiento de Carcaixent (Valencia) (Plazo: 23 de enero de 2023)

Técnico/a de Administración General – Ayuntamiento de Carcaixent (Valencia)

Organismo: Ayuntamiento de Carcaixent (Valencia)

Requisitos:

Estar en possessió d’alguna de les següents titulacions acadèmiques: llicenciat, enginyer, arquitecte o grau, segons allò previst en el TREBEP, per a l’ingrés en els cossos o escales classificades en el subgrup A1.

Coneixements de Valencià: Els corresponents al nivell C1 de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

Solicitudes:
Els/les aspirants hauran de presentar sol·licitud de participació en el procés selectiu, en la qual hauran de manifestar que reuneixen tots els requisits exigits (referits sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació d’instància), en el termini de 20 dies hàbils a partir del dia següent a la publicació del extracte de la convocatòria en el BOE, mitjançant l’emplenament de la corresponent instància a través de la seu electrònica de l’Ajuntament: https://carcaixent.sedelectronica.es/info.0, a la que s’haurà d’unir la documentació a considerar en el procés.

Plazo de presentación: 23/01/2023 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Bases

Convocatoria

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221