Convocatoria: Agente de Empleo y Desarrollo Local -Ayuntamiento de Vedra (A Coruña) (Plazo: 27 de enero de 2023)

Agente de Empleo y Desarrollo Local -Ayuntamiento de Vedra (A Coruña)

Organismo: Ayuntamiento de Vedra (A Coruña)

Requisitos:

Estar en posesión, ou en condicións de obtelo antes do remate do prazo de presentación de solicitudes de participación do título universitario de Grao, Licenciatura ou Diplomatura en Dereito, Ciencias Políticas e da Administración, Xestión e Administración Pública, Administración e Dirección de Empresas, Economía, Relacións Laborais ou equivalentes. No caso de títulos obtidos no estranxeiro, aplicaranse os criterios de homologación e recoñecemento sinalados ao efecto na base terceira das Bases Xerais

Solicitudes:

As persoas interesadas en participar na convocatoria e no proceso selectivo deberán presentar a súa solicitude no modelo que figura como Anexo I ás presentes bases , de xeito presencial no Rexistro Xeral deste concello (Avda. Mestre Manuel Gómez, 1, Vedra 15885), ou vía telemática a través da sede electrónica municipal (https://sede.vedra.es), así como en calquera das formas establecidas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, no prazo de vinte días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria no Boletín Oficial do Estado.

Plazo de presentación: Hasta 27/01/2023 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Bases

Convocatoria

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221