Convocatoria: Agente de Empleo y Desarrollo Local – Ayuntamiento de Cervantes (Lugo) (Plazo: 2 de enero de 2023)

Agente de Empleo y Desarrollo Local – Ayuntamiento de Cervantes (Lugo)

Organismo: Ayuntamiento de Cervantes (Lugo)

Requisitos:

Estar en posesión de título universitario de Grao, Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou equivalente, que teñan sido admitidos nas convocatorias de axudas da Xunta de Galicia para o exercicio, nas EELL, do posto de Axente de Emprego e Desenvolvemento Local.

Nivel de galego (complemento da base xeral 4 apartado f): Celga 4 ou equivalente, ou estar en condicións de obtelo antes do remate do prazo de presentación de instancias. 

Solicitudes:

Presentación telemática. A través da sede electrónica do Concello; identificarse co certificado electrónico; incorporar asinados os modelos de solicitude que figuran como anexos destas bases, Anexo I e Anexo II relacionando os méritos que se queren facer constar; Incorporar os documentos orixinais-con código de verificación ou copias electrónicas auténticas que se sinalan na base xeral 5.2.

Presentación no rexistro xeral do Concello. Cumprimentar os modelos de solicitude que figuran como anexos destas bases, Anexo I e Anexo II (dispoñibles en formato papel nas oficinas de atención ao cidadán e en formato editable na sede electrónica do Concello; Relacionar os méritos que se queren facer constar e asinar; Presentar a solicitude xunto cos documentos orixinais que se relacionan na base xeral 5.2, dos que se realizará copia electrónica auténtica para proceder ao rexistro.

Presentación en calquera outro lugar dos sinalados no art. 16.4 da LPACAP, tendo en conta que os documentos que se incorporen á solicitude deberán ser orixinais ou copia electrónica auténtica. 

Plazo de presentación: 02/01/2023 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Bases

Convocatoria

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221