Convocatoria: Varias plazas (Técnico/a de Formación, Técnico/a de inserción laboral y otras) – Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) (Plazo: 23 de enero de 2023)

Varias plazas (Técnico/a de Formación, Técnico/a de inserción laboral y otras) – Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona)

Organismo: Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona)

Requisitos:

  • Graduado o graduada universitario/a o titulación equivalente
  • Nivel C1 de catalán

Solicitudes:

Les persones interessades en prendre part a les proves han de presentar una sol·licitud en la qual hauran de fer constar que coneixen i accepten aquestes bases i reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides. Les instàncies es dirigiran a l’Alcaldia de la Corporació i es presentaran al registre general d’aquest Ajuntament o en la forma que estableix l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (en endavant LPACAP) o bé telemàticament (de forma preferent), a través de la seu electrònica corporativa en el termini de 20 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el darrer diari oficial.

Plazo de presentación: 23/01/2023 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Convocatoria

Bases Técnico de Educación e infancia

Bases Técnico de formación

Bases Técnico de Inserción laboral

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221