Convocatoria: Agente de Empleo y Desarrollo Local – Ayuntamiento de San Amaro (Ourense) (Plazo: 23 de enero de 2023)

Agente de Empleo y Desarrollo Local – Ayuntamiento de San Amaro (Ourense)

Organismo: Ayuntamiento de San Amaro (Ourense)

Requisitos:

  • Diplomado universitario, enxeñeiro técnico, arquitecto técnico ou grao universitario
  • Acreditación do coñecemento da lingua galega, de acordo co establecido no artigo 51 da Lei 2/2015, do 29 de abril, de emprego público de Galicia (Celga 4 ou equivalente homologado)

Solicitudes:
As solicitudes (anexo I), polas que se requira tomar parte no correspondente proceso de selección e nas que os aspirantes farán constar que reúnen as condicións esixidas nas presentes bases xerais para a praza pola que se opte, dirixiránselle alcalde do Concello de San Amaro, e presentaranse no Rexistro Electrónico Xeral deste concello ou nalgún dos lugares previstos no artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, no prazo de vinte días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto da convocatoria no Boletín Oficial do Estado. 

Plazo de presentación: 23/01/2023 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Convocatoria

Bases 

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221