Convocatoria: Técnico/a de Administración General – Ayuntamiento de La Coma i la Pedra (Lleida) (Plazo: 9 de enero de 2023)

Técnico/a de Administración General – Ayuntamiento de La Coma i la Pedra (Lleida)

Organismo: Ayuntamiento de La Coma i la Pedra (Lleida)

Requisitos: Llicenciat / graduat

Solicitudes:

Les sol·licituds (Instància genèrica), requerint prendre part en el procés en les quals els aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides a les presents bases generals per a la plaça que s’opti, es dirigiran a l’Alcaldia de l’Ajuntament, i es presentaran en el Registre Electrònic General d’aquest Ajuntament o en algun dels llocs previstos en l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el termini de vint dies hàbils comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Plazo de presentación: 09/01/2023 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Convocatoria

Bases

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221