Convocatoria: Tesorero/a e Interventor/a – Ayto. Benigànim (Plazo: 2 de agosto de 2022)

Tesorero/a e Interventor/a – Ayto. Benigànim

Organismo: Ayto. Benigànim

Requisitos:

  • Els candidats han de tindre, o estar en condicions d’obtindre a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies, de la titulació exigida per a l’ingrés en els cossos o escales classificats en el subgrup A

Solicitudes:

  • Els aspirants que desitgen prendre part en la convocatòria han de presentar una sol·licitud. Les sol·licituds s’adreçaran a la presidenta de la corporació i es podran presentar al registre general de l’ens, durant el termini de 15 dies hàbils, comptadors a partir del següent al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província. Totes les altres publicacions es realitzen a la seu electrònica de l’Ajuntament, tauler d’anuncis electrònica i pàgina web

Plazo de presentación: 02/08/2022 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221