Convocatoria: Técnico/a Superior adscrito/a y colaborador/a con Secretaría – Ayto. Guissona (Lleida) (Plazo: 31 de julio de 2022)

Técnico/a Superior adscrito/a y colaborador/a con Secretaría – Ayto. Guissona (Lleida)

Organismo: Ayto. Guissona (Lleida)

Requisitos:

  • Coneixements de la llengua catalana: Les persones candidates han d’acreditar estar en possessió del certificat de català de nivell de suficiència, nivell C1.
  •  Estar en possessió de la titulació exigida, o estar en condicions d’obtenir-la en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds: Dret, Ciències polítiques i de l’administració, Administració i direcció d’empreses, Econòmiques, Ciències empresarials o Ciències actuarials i financeres o títol universitari similar en grau corresponent

Solicitudes:

  • La presentació de sol·licituds de participació es realitzarà telemàticament a través de la pàgina web de l’Ajuntament [https://www.guissona.cat], accedint-hi des de l’apartat “oferta pública” situat a la capçalera d’aquest espai. Excepcionalment, es podrà fer en suport paper per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
  • Plazo: vint dies naturals comptats a partir de l’endemà al de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat,

Plazo de presentación: 31/07/2022 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221