Convocatoria: Agente de Empleo y Desarrollo Local – Ayto. O Incio (Lugo) (Plazo: 1 de agosto de 2022)

Agente de Empleo y Desarrollo Local – Ayto. O Incio (Lugo)

Organismo: Ayto. O Incio (Lugo)

Requisitos:

  • Estar en posesión do título de grao, licenciatura ou equivalente (de conformidade co disposto na Disposición Adicional Quinta da Lei 2/2015, de 29 de abril, de Emprego Público de Galicia) dunha titulación da rama de coñecemento de ciencias sociais e xurídicas: Xestión e Administración Pública. Dereito. Ciencias Políticas. Administración e Dirección de Empresas. Ciencias Empresariais. Ciencias Económicas. Ciencias do Traballo. Graduado Social. Relacións Laborais. 

Solicitudes:

  • As solicitudes para participar no proceso selectivo axustaranse ao modelo que figura como Anexo II, irán dirixidas ao Sr. Alcalde-Presidente e presentaranse no Rexistro Xeral do Concello, en horario de atención ao público de 08:00 a 15:00 horas, durante o prazo de vinte (20) días hábiles, contados dende o seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado.

Plazo de presentación: 01/08/2022 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221