Convocatoria: Técnico/a de Administración General – Ayto. Padrón (Coruña) (Plazo: 11 de julio de 2022)

Técnico/a de Administración General – Ayto. Padrón (Coruña)

Organismo: Ayto. Padrón (Coruña)

Requisitos:

  • Estar en posesión dalgún dos seguintes títulos académicos ou en condicións de obtelo na data en que termine o prazo de presentación de instancias: licenciado, enxeñeiro, arquitecto ou grao.
  • CELGA 4. 

Solicitudes:

  • As persoas que desexen tomar parte do procedemento selectivo desta praza presentarán a solicitude no modelo oficial, que figura no Anexo II a estas bases, e acompañadas da seguinte documentación, orixinal ou copia compulsada.
  • As solicitudes dirixiranse ao Sr. Alcalde-Presidente da Corporación Municipal, e presentaranse no rexistro xeral do Concello, no prazo de VINTE (20) días naturais, contados dende o dia seguinte ao da publicación do anuncio da presente convocatoria no BOE.

Plazo de presentación: 11/07/2022 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221