Convocatoria: Técnico/a de Recursos Humanos – Ayto. Santa Margalida (Illes Balears) (Plazo: 24 de junio de 2022)

Técnico/a de Recursos Humanos – Ayto. Santa Margalida (Illes Balears)

Organismo: Ayto. Santa Margalida

Requisitos:

  • Estar en possessió del títol acadèmic oficial de grau o llicenciatura universitària en les següents matèries o estar en condició d’obtenir-la a la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds de participació: Psicologia, Dret, Sociologia, Relacions Laborals, Ciències del Treball, Recursos Humans, Ciències Econòmiques, Administració i Direcció d’Empreses. També s’admet la diplomatura universitària de Relacions Laborals i Empresarials.

Solicitudes:

  • Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentar obligatòriament mitjançant el tràmit telemàtic habilitat a l’efecte a la seu electrònica de l’Ajuntament de Santa Margalida https://ajsantamargalida.sedelectronica.es/info.0. En aquest tràmit telemàtic s’adjuntarà la documentació requerida en aquesta base quarta.
  • El termini de presentació de sol·licituds, d’acord amb les previsions de la Disposició addicional quarta de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, serà de deu dies hàbils comptadors a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

Plazo de presentación: 24/06/2022 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221