Convocatoria: Agente de igualdad – Mancomunidad de municipios de La Safor (Valencia) (Plazo: 24 de junio de 2022)

Agente de igualdad – Mancomunidad de municipios de La Safor (Valencia)

Organismo: Mancomunidad de municipios de La Safor (Valencia)

Requisitos:

  • Estar en possessió del títol de Diplomatura/Llicenciatura (pla antic) o grau (pla Bolonya), i títol de doctorat i/o màster en gènere i/o polítiques d’igualtat emès per una Universitat o una formació mínima de 250 hores en perspectiva de gènere i polítiques d’igualtat d’oportunitats realitzades en un mateix curs i certificada per un organisme públic. 
  • Estar en possessió del permís de conducció tipus B i disposar de mitjà de locomoció, atès que la prestació del servei pot comportar el desplaçament als diferents municipis mancomunats.

Solicitudes:

  • Per a participar en el procés selectiu les persones aspirants hauran d’omplir degudament el model d’instància normalitzada que es facilitarà en les dependències de la Mancomunitat i que serà publicat en la seu electrònica i web de l’entitat. 
  • Les sol·licituds per a prendre part en el procés selectiu es presentaran durant el TERMINI DE 10 DIES HÀBILS, comptats a partir del següent al de la publicació de l’anunci de la convocatòria i extracte en el Butlletí Oficial de la Província de València.
  • Les sol·licituds hauran de presentar-se preferentment per via telemàtica a través de la seu electrònica de l’entitat (http://mancomunitatdelasafor.sedelectronica.es/). 

Plazo de presentación: 24/06/2022 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221