Convocatoria: Profesor/a de Ciencias Sociales para la Escuela de Formación de Personas Adultas – Ayto. Benisa (Alicante) (Plazo: 15 de junio de 2022)

Profesor/a de Ciencias Sociales para la Escuela de Formación de Personas Adultas – Ayto. Benisa (Alicante)

Organismo: Ayto. Benisa (Alicante)

Requisitos:

  • Estar en possessió de la titulació requerida per a cada mòdul o complides lescondicions per a obtindre-ho en la data que finalitze el termini de presentaciód’instàncies.
  • Estar en possessió del certificat de nivell C1 d’anglés de l’Escola Oficiald’Idiomes o document equivalent.

Solicitudes:

  • Hi haurà que presentar el model de sol·licitud de proves selectives que serà facilitatgratuïtament per l’Ajuntament podent accedir al mateix des de la Seu electrònica del’Ajuntament de Benissa o en les mateixes oficines d’atenció al ciutadà (OAC). 
  • Hauran de presentar-se per mitjans telemàtics en la seu electrònica de l’Ajuntament deBenissa o en qualsevol de les formes previstes a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1d’octubre, Reguladora del Procediment Administratiu Comú de les administracionspúbliques, en el termini de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de lapublicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat. 

Plazo de presentación: 15/06/2022 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221