Convocatoria: Técnico/a Medio de Gestión de Intervención – Ayto. Berga (Barcelona) (Plazo: 14 de junio de 2022)

Técnico/a Medio de Gestión de Intervención – Ayto. Berga (Barcelona)

Organismo: Ayto. Berga (Barcelona)

Requisitos:

  • Conèixer la llengua catalana tant en l’expressió oral com en l’escrita, enun nivell equivalent o superiors al de suficiència (C1), segons Decret 161/2002, d’11 de juny,sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció depersonal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya.
  • Estar en possessió del títol universitari de grau, de diplomat/da universitari/ària oequivalent. 

Solicitudes:

  • Els/les aspirants que desitgin prendre part en el procés selectiu han de presentartelemàticament al Registre d’Entrada de l’Ajuntament de Berga a través de la seuelectrònica, o bé presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (Plaça St. Pere, 1), unasolꞏlicitud en un model oficial i normalitzat per participar als processos selectius que es potdescarregar de la pàgina web municipal ( https://seu-e.cat/ca/web/berga/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/13208548?p_auth=o9h48H57) i que també es facilitarà gratuïtament a lesdependències municipals.
  • El termini per a la presentació de solꞏlicituds serà de vint dies hàbils a comptar des del’endemà de la publicació de la convocatòria en el Boletín Oficial del Estado (BOE),tanmateix es publicarà la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya(DOGC). 

Plazo de presentación: 14/06/2022 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221