Convocatoria: Técnico/a de promoción económica – Ayto. Canovelles (Barcelona) (Plazo: 13 de junio de 2022)

Técnico/a de promoción económica – Ayto. Canovelles (Barcelona)

Organismo: Ayto. Canovelles (Barcelona)

Requisitos:

  • Estar en possessió del títol de graduat/diplomat universitari o equivalent. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació i Ciència. 
  • Acreditar el coneixement adequat, oral i escrit, de la llengua catalana, i en concret, amb el nivell de suficiència (nivell C) d’acord amb el que estableix l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre.

Solicitudes:

  • El termini per a la presentació d’instàncies per prendre part en el procés selectiu és de vint dies naturals improrrogables a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria al Boletín Oficial del Estado (BOE). La convocatòria també s’exposarà al tauler d’edictes electrònics de la Corporació i es publicarà a la seu electrònica de l’Ajuntament de Canovelles.
  • Les sol·licituds s’han de presentar de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament si es disposa de qualsevol dels mitjans d’identificació requerits.  

Plazo de presentación: 13/06/2022 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221