Convocatoria: Técnico/a de Gestión – Ayto. Torrent (Valencia) (Plazo: 1 de junio de 2022)

Técnico/a de Gestión – Ayto. Torrent (Valencia)

Organismo: Ayto. Torrent (Valencia)

Requisitos:

  • Estar en possessió o en condicions d’obtindre en la data de finalització del termini de presentació d’instàncies el títol de Grau o Diplomatura Universitària, Enginyeria Tècnica o Arquitectura Tècnica. Així mateix, a aquest efecte, es considerarà equivalent al títol de Diplomatura Universitària, el haver superat tres cursos complets de Llicenciatura, conforme al que es disposa en la D.A. Primera del Reial Decret 1272/2003, de 10 d’octubre.

Solicitudes:

  • Les sol·licituds per a prendre part en les proves selectives convocades es dirigiran a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Torrent, tràmit FDM-012 «Admissió per a la realització de processos selectius», a la Fundació Esportiva Municipal de Torrent, al qual es pot accedir a través de la Web de l’Ajuntament (www.torrent.es), seu electrònica, Carpeta Ciutadana, Catàleg de tràmits, Fundació Esportiva Municipal, sent necessari com a requisit previ per a la inscripció el posseir un certificat digital de persona física vàlid o el DNI electrònic amb els certificats activitats.
  • D’acord amb l’article 14 del Reial Decret 3/2017, de 13 de gener, es presentaran dins del termini de 20 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà a la publicació de l’anunci d’aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.


Plazo de presentación: 01/06/2022 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221