Convocatoria: Técnico/a de Administración General – Ayto. Ribeira (Coruña) (Plazo: 13 de abril de 2022)

Técnico/a de Administración General – Ayto. Ribeira (Coruña)

Organismo: Ayto. Ribeira (Coruña)

Requisitos:

Estar en posesión dalgún dos seguintes títulos académicos ou en condicións de obtelo na data na que remate o prazo de presentación de instancias: Licenciado/a, Enxeñeiro/a, Arquitecto/a ou Grao, segundo o previsto no texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, para o ingreso nos corpos ou escalas clasificados no subgrupo A1

Solicitudes:

As ditas solicitudes presentaranse no Rexistro Xeral do Concello (de luns a venres de 9.00 a 14.00 horas). Tamén se poderán presentar na forma que determina o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, así como a través da sede electrónica do Concello de Ribeira (https://ventanilla.riveira.es).

Plazo de presentación: 13/04/2022 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:
Bases
Convocatoria

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221