Convocatoria Bolsa de empleo de Tesorero/a e Interventor/a – Ayto. Benigànim (Valencia) (Plazo: 4 de abril de 2022)

Bolsa de empleo de Tesorero/a e Interventor/a – Ayto. Benigànim (Valencia)

Organismo:  Ayto. Benigànim (Valencia)

Requisitos:

Els candidats han de tindre, o estar en condicions d’obtindre a la data de finalització del termini de presentació d’instàncies, de la titulació exigida per a l’ingrés en els cossos o escales classificats en el subgrup A1. 

Solicitudes:

Totes les altres publicacions es realitzen a la seu electrònica de l’Ajuntament, tauler d’anuncis electrònica i pàgina web.

En la sol·licitud els aspirants hauran de manifestar que reuneixen totes i cadascuna de les condicions exigides en la base segona, referides sempre a la data d’expiració del termini assenyalat per a la presentació de les sol·licituds.

Els candidats adjuntaran a la sol·licitud la documentació acreditativa dels mèrits al·legats, segons l’establert a la base 6. 

Plazo de presentación: 04/04/2022 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221