Convocatoria: Técnico/a de Recursos Humanos – Ayto. Castelló d’Empúries (Girona) (Plazo: 27 de febrero de 2022)

Técnico/a de Recursos Humanos – Ayto. Castelló d’Empúries (Girona)


Organismo: Ayto. Castelló d’Empúries (Girona)

Requisitos:

Estar en possessió de qualsevol titulació universitària oficial, grau o diplomatura, que habiliti per a l’exercici de les funcions del lloc de treball corresponent, segons la normativa vigent. Les persones aspirants d’estats membres de la Unió Europea han d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya de conformitat amb el que s’estableix a la normativa vigent en la matèria. 

Tenir coneixements de llengua catalana equivalents al Certificat de nivell de suficiència de català de la Junta Permanent de Català (nivell de suficiència – C1 o titulació equivalent). 

Solicitudes:

Les bases es publicaran íntegrament al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP) i es penjaran al taulerd’edictes de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries (e-tauler). També es publicarà un anunci extractat alButlletí Oficial de l’Estat (BOE) i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Els successius anuncis de la convocatòria i del procés de selecció́ es faran públics únicament a la seuelectrònica de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries: https://www.castello.cat/oferta-publica-de-treball/

Només en el cas que s’opti per presentar les instàncies a correus o en altres administracions diferents a lesd’aquest ajuntament, també cal trametre per via d’un correu electrònic a rrhh@castello.cat, una còpia de lasol·licitud degudament registrada o una còpia del rebut d’aquest registre, respectivament. 


Plazo de presentación: 27/02/2022 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221