Convocatoria: Jefe/a de Gabinete de Dinamización Comunitaria – Ayto Cardedeu (Barcelona) (Plazo: 9 de enero de 2022)

Jefe/a de Gabinete de Dinamización Comunitaria – Ayto. Cardedeu (Barcelona)

Organismo: Ayto Cardedeu (Barcelona)

Requisitos:

Grau universitari o titulació equivalent (preferentment en l’àmbit de les ciències socials, jurídiques i/o econòmiques). En cas que la titulació esmentada hagi estat obtinguda a l’estranger, caldrà que prèviament hagi estat concedida la corresponent homologació, o el reconeixement de la titulació per exercir la professió objecte de la convocatòria i s’haurà d’aportar el títol acadèmic traduït per intèrpret jurat i el document d’equivalència o homologació expedit pel Ministeri d’Educació i Ciència (www.mecd.gob.es). 

Acreditar el coneixement adequat, oral i escrit, de la llengua catalana, en concret, amb el nivell de suficiència de català (nivell C1) d’acord amb el que estableix l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre 

Solicitudes:

Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu podran presentar la sol·licitud, en model oficial que està disponible a la pàgina web municipal www.cardedeu.cat, pels següents mitjans:

  • En el registre electrònic de l’Ajuntament o en el registre electrònic de les administracions públiques relacionades a l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de las Administracions Públiques.
  • De manera presencial, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Cardedeu, Plaça Sant Joan, núm. 1 de Cardedeu
  • A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi.
  • A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.
  • A les oficines d’assistència en matèria de registres.

El compliment de les condicions i els requisits exigits per poder participar en aquest procés selectiu s’ha de produir en la data d’acabament de presentació de sol·licituds i mantenir-se fins a la formalització del corresponent nomenament.


Plazo de presentación: 09/01/2022 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221