Convocatoria: Técnico de Gestión Económica y Tesorería – Ayto Teo (Coruña) (Plazo: 1 de octubre de 2021)

Técnico de Gestión Económica y Tesorería – Ayto. Teo (Coruña)

Organismo: Ayto Teo (Coruña)

Requisitos:

Titulación universitaria de grao, licenciatura ou diplomatura, ou equivalentes

Solicitudes:

As solicitudes para tomar parte no proceso selectivo presentaranse, empregando o Anexo I destas Bases, no RexistroXeral do Concello, en horario de atención ao público de 9:00 a 14:00 horas, e no prazo de vinte (20) días hábiles, que secontarán a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no Boletín Oficial do Estado.

Igualmente, ditas solicitudes poderanse presentar por calquera das formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015,de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (ou naqueloutras previsións normativas concordantes e/ou substitutivas deste artigo). Neste caso comunicarase ao Concello a remisión da solicitude dentrodo prazo de presentación de solicitudes por fax ao número: 981 809 401, por correo electrónico ao enderezo: rrhh@teo.gal, ou por calquera outro medio polo que quede debidamente acreditado, achegando copia do resgardo da presentaciónda solicitude, indicando como asunto: PI TÉCNICO XESTIÓN.


Plazo de presentación: 01/10/2021 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221