Convocatoria: Técnico/a Medio de Gestión (adscrito a Servicios Sociales) – Ayto. Collbató (Barcelona) (Plazo: 20 de abril de 2021)

Técnico/a Medio de Gestión (adscrito a Servicios Sociales) – Ayto. Collbató (Barcelona)

Organismo: Ayto. Collbató (Barcelona)

Requisitos:

Estar en possessió d’una diplomatura o grau universitari en la branca d’arts i humanitats o ciències socials, o en condicions d’obtenir-lo en la data en que finalitzi el termini de presentació de les instàncies.

Tenir coneixements de llengua catalana de nivell C1, segons Decret 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. En el cas de no posseir el nivell exigit, s’haurà de superar una prova de llengua catalana.

Solicitudes:

Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’han de presentar a través d’una de les opcions següents:

Per via electrònica (preferentment) mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament de Collbató, utilitzant la instància genèrica i adjuntant els documents acreditatius en format PDF.

Presencialment al Registre General de l’Ajuntament de Collbató, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i dijous de 17 a 19 hores. Els mesos de juliol i agost l’horari del Registre General és de 9 a 14 hores.

Mitjançant les altres formes previstes en la llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu de les administracions públiques

Plazo de presentación: 20/04/2021 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Bases

Convocatoria

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221