Convocatoria: Técnico/a Superior de Administración – Ayto. Sant Boi de Llobregat (Barcelona) (Plazo: 15 de febrero de 2021)

Técnico/a Superior de Administración – Ayto. Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

Organismo: Ayto. Sant Boi de Llobregat (Barcelona)

Requisitos:

Estar en possessió del títol de Llicenciatura o grau en Dret, Ciències Polítiques i de l’Administració, Administració i Direcció d’Empreses, Ciències Econòmiques o Economia, Ciències Actuarials i Financeres o equivalent. En cas que la titulació hagi estat obtinguda a l’estranger caldrà que, prèviament, hagi estat concedida la corresponent homologació o el reconeixement de la titulació per exercir la professió objecte de la convocatòria i s’haurà d’aportar el títol acadèmic traduït per intèrpret jurat/ada i el document d’equivalència o homologació expedit pel Ministeri d’Educació i Ciència.

g) Tenir coneixements de llengua catalana de nivell C1 de la Secretaria de Política Lingüística. Aquest coneixement s’acreditarà mitjançant l’exercici previst a la base 6a. d’aquestes bases. Quedaran exempts de la realització de l’exercici de llengua catalana les persones aspirants que n’acreditin el coneixement mitjançant el nivell C1 de la Secretaria de Política Lingüística o equivalent

Solicitudes:

La sol·licitud per participar en el procés de selecció s’ha de fer telemàticament a través del web de l’Ajuntament (www.santboi.cat) accedint a l’apartat Tràmits i al subapartat Oferta pública d’ocupació a la columna de l’esquerra.

Plazo de presentación: Hasta 15/02/2021 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221