Convocatoria: Técnico/a de Administración General (2 plazas) – Ayto. Torrent (Valencia) (Plazo: 17 de febrero de 2021)

Técnico/a de Administración General (2 plazas) – Ayto. Torrent (Valencia)

Organismo: Ayto. Torrent (Valencia)

Requisitos:

Estar en possessió del títol universitari de Grau o titulació equivalent que corresponga, d’acord amb el sistema vigent de titulacions, quan així quede acreditat per l’administració Educativa competent, o en condicions d’obtindre’l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds.

Solicitudes:

Les sol·licituds per a prendre part en les proves selectives convocades es dirigiran a l’Alcaldia Presidència de l’Ajuntament de Torrent, i s’hauran de presentar per mitjans telemàtics, d’acord amb l’article 14 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, a través del tràmit «RRHH-001 Sol·licitud d’admissió a la realització de proves selectives», al qual es pot accedir a través de la Web de l’Ajuntament (www.torrent.es)

Plazo de presentación: Hasta 17/02/2021 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario