Convocatoria: Técnico/a de Administración general – Ayto. Torrent (Valencia) (Plazo: 19 de enero de 2021)

Técnico/a de Administración general – Ayto. Torrent (Valencia)

Organismo: Ayto. Torrent (Valencia)

Requisitos:

Estar en possessió del títol universitari de Grau o titulació equivalent que corresponga, d’acord amb el sistema vigent de titulacions, quan així quede acreditat per l’administració Educativa competent, o en condicions d’obtindre’l en la data en què acabe el termini de presentació de sol·licituds. Si és el cas, l’equivalència haurà de ser aportada pel personal aspirant mitjançant certificació expedida a aquest efecte per l’Administració Educativa competent

Solicitudes:

Les sol·licituds per a prendre part en les proves selectives convocades es dirigiran a l’Alcaldia Presidència de l’Ajuntament de Torrent, i s’hauran de presentar per mitjans telemàtics, d’acord amb l’article 14 del Decret 3/2017, de 13 de gener, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de selecció, provisió de llocs de treball i mobilitat del personal de la funció pública valenciana, a través del tràmit “RRHH-001 Sol·licitud d’admissió a la realització de proves selectives”, al qual es pot accedir a través de la Web de l’Ajuntament (www.torrent.es), seu electrònica, Carpeta Ciutadana, Catàleg de tràmits, Recursos Humans, sent necessari com a requisit previ per a la inscripció el posseir un certificat digital de persona física vàlid o el DNI electrònic amb els certificats activats

Plazo de presentación: Hasta 19/01/2021 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221