Convocatoria: Técnico/a de Cultura – Ayto. Vic (Barcelona) (Plazo: 20 de diciembre de 2020)

Técnico/a de Cultura – Ayto. Vic (Barcelona)

Organismo: Ayto. Vic (Barcelona)

Requisitos:

Tenir la titulació de diplomatura universitària o equivalent, estudis superiors o estudis universitaris de grau, o estar en condicions d’obtenir-la en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

Solicitudes:

Les sol·licituds d’admissió en el procés selectiu, acompanyades dels requisits a acreditar, es podran presentar, presencialment o bé per mitjans electrònics al registre de l’Ajuntament de Vic, durant els vint dies naturals següents a comptar des de la darrera publicació del corresponent anunci de publicació de la convocatòria en el BOPB, DOGC o el BOE. En cas que la publicació no sigui simultània, el termini finirà al cap dels vint dies naturals següents des de la darrera publicació en els diaris oficials abans esmentats. En cas de presentació de sol·licitud presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana el pagament es podrà efectuar amb targeta bancària, i en cas de presentació de la sol·licitud telemàticament, el pagament es realitzarà en el tràmit online mitjançat targeta bancària.

Els models de sol·licituds són a disposició de les persones interessades a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament i també es poden obtenir en la pàgina web municipal (http://www.seuelectronica.vic.cat).

Plazo de presentación: Hasta 20/12/2020(Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221