Convocatoria: Técnico/a de Dinamización Sociocultural, de Ciudadanía – Ayto. Vic (Barcelona) (Plazo: 14 de diciembre de 2020)

Técnico/a de Dinamización Sociocultural, de Ciudadanía – Ayto. Vic (Barcelona)

Organismo: Ayto. Vic (Barcelona)

Requisitos:

Tenir la titulació de diplomatura universitària o equivalent, estudis superiors o estudis universitaris de grau, en l’àmbit de les ciències socials, o estar en condicions d’obtenir-la en la data en què finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

Solicitudes:

Les sol·licituds d’admissió en el procés selectiu, acompanyades dels requisits a acreditar, es podran presentar, presencialment o bé per mitjans electrònics al registre de l’Ajuntament de Vic, durant els vint dies naturals següents a comptar des de la darrera publicació del corresponent anunci de publicació de la convocatòria en el BOPB, DOGC o el BOE. En cas que la publicació no sigui simultània, el termini finirà al cap dels vint dies naturals següents des de la darrera publicació en els diaris oficials abans esmentats.

Plazo de presentación: Hasta 14/12/2020(Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221