Convocatoria: Técnico/a de Fiestas y Cultura – Ayto. Palau-solità i Plegamans (Barcelona) (Plazo: 30 de noviembre de 2020)

Técnico/a de Fiestas y Cultura – Ayto. Palau-solità i Plegamans (Barcelona)

Organismo: Ayto. Palau-solità i Plegamans (Barcelona)

Requisitos:

Estar en possessió de títol universitari o equivalent que permeti l’accés a llocs de treball del grup A2.

Disposar, com a mínim, del nivell de suficiència de català (C1), acreditat per la Junta de Normalització Lingüística o òrgan equivalent.

Les persones aspirants que no disposin de l’esmentat certificat hauran d’efectuar la prova d’aptitud de català en el procés de selecció.

Estar en possessió del permís de conduir B.

Solicitudes:

Les sol·licituds, que s’hauran d’ajustar al model normalitzat, i s’hauran de presentar

preferentment de forma telemàtica, aniran acompanyades de la documentació següent:

a) Declaració responsable conforme es reuneixen tots els requisits exigits a la base tercera, així com la relació de mèrits que es vulguin al·legar per la fase de concurs. Aquells que no disposin del nivell C1 o equivalent de català, hauran de superar la corresponent prova

La documentació acreditativa dels mèrits al·legats serà requerida als aspirants que hagin superat la fase d’oposició prevista a la clàusula 5.1 i previ a la valoració de la fase de concurs.

b) Acreditació d’haver ingressat l’import de la taxa corresponent al compte bancari que s’assenyali al model d’instància normalitzada, indicant el nom, cognoms i DNI de la persona candidata. Les persones en situació d’atur i estudiants estaran exemptes de la taxa.

c) Currículum vitae de la persona aspirant

Plazo de presentación: Hasta 30/11/2020(Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Bases

Convocatoria

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221