Convocatoria: Técnico/a de Juventud – Ayto. de Guadassuar (Valencia) (Plazo: 15 de julio de 2020)

Técnico/a de Juventud – Ayto. de Guadassuar (Valencia)

Organismo: Ayto. de Guadassuar (Valencia)

Requisitos:

Titulació universit ària superior que estiga avalada per 3 anys d’experiència en l’àmbit de joventut i formació específica de polítiques integrals de joventut i desenvolupament comunitari.

Per acreditar l’experiència en l’ àmbit de joventut i la formació específica en polítiques integrals de joventut poden utilitzar se criteris com:

Haver treballat en administracions o entitats públiques realitzant funcions de planificació, coordinació, organització i avaluació de programes, activitats i serveis dirigits a població entre 12 i 30 anys.

Haver treballat en entitats privades realitzant funcions de planificació, coordinació, organització i avaluació de programes, activitats i serveis dirigits a població entre 12 i 30 anys.

Haver realitzat formació en polítiques integrals de joventut: màsters i cursos de postgrau, títols universitaris o cicles

formatius que aborden totalment o sectorialment les polítiques de joventut i les seues metodologies.

Haver realitzat el curs de direcció d’activitats de temps lliure infantil i juvenil .

Estar en possessió del certificat de professionalitat d’Informació Juvenil i qualssevol altres certificats de professionalitat relacionats amb joventut.

Haver realitzat activitats de voluntariat de forma continuada en associacions juvenils.

Solicitudes:

Les instàncies sol·licitant prendre part en la selecció es presentaran en model oficial que consta com annexe I d’estes bases, en el registre d’entrada de l’Ajuntament de Guadassuar, en horari de 9 a 14 hores, durant un termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà a la publicació de les bases en el Butlletí Oficial de la Província de València. Als efectes previstos en esta base, no es consideraran com a dies hàbils els dissabtes, els diumenges i els declarats festius, de conformitat amb l’art. 30.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Igualment podran presentarse en la forma que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Dotación: Descargar documentación adicional

Plazo de presentación: 15/07/2020 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Convocatoria

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221