Convocatoria: Técnico/a de juventud – Ayto. de Sueca (Valencia) (Plazo: 14 de julio de 2020)

Técnico/a de juventud – Ayto. de Sueca (Valencia)

Organismo: Ayto. de Sueca (Valencia)

Requisitos:

Titulació universitària superior que estiga avalada per 3 anys d’experiència en l’àmbit de joventut i formació específica de polítiques integrals de joventut i desenvolupament comunitari.

Solicitudes:

Les instàncies sol·licitant prendre part en el procés de selecció, es presentaran en el Departament d’Informació i Atenció Ciutadana (DIAC) de l’Ajuntament de Sueca, en horari de 8 a 14 hores, durant un termini de 10 dies hàbils comptadors des de l’endemà de la publicació d’estes bases en el Butlletí Oficial de la Província de València. Als efectes previstos en esta base, no es consideraran com a dies hàbils els dissabtes, els diumenges i els declarats festius, de conformitat amb l’art. 30.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Igualment podran presentar-se en la forma que determina l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

http://www.sueca.es/sites/default/files/instancia_borsa_de_treball_tecnic_de_joventut.pdf

Plazo de presentación:14/07/2020 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Bases y convocatoria

Más información

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221