Convocatoria: Agente de Desenvolvimiento Local – Ayto. Porto do Son (Coruña) (Plazo: 3 de julio de 2020)

Agente de Desenvolvimiento Local – Ayto. Porto do Son (Coruña)

Organismo: Ayto. Porto do Son (Coruña)

Requisitos:

Estar en posesión do título de Diplomado. Conforme á Disposición transitoria quinta da Lei 2/2015 do 29 de abril de emprego público de Galicia, considérase equivalente ao título de diplomado universitario ter superados tres cursos completos de licenciatura.

Estar en posesión do CELGA 4, perfeccionamento ou equivalente, ou en condicións de obtelo antes do remate do prazo de presentación de instancias.

Solicitudes:

As solicitudes para participar no proceso selectivo presentaranse no Rexistro Xeral do Concello de Porto do Son en horario de nove a catorce horas de luns a venres.

As solicitudes tamén poderán presentarse en calquera dos rexistros que menciona o artigo 16.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro.Si a solicitude presentásese nas oficinas de correos, deberá facerse de acordo co artigo 31 do Real decreto 1829/1999, do 3 de decembro, que aproba o regulamento de prestación dos servizos postais, facendo constar no sobre a referencia seguinte: “Concello de Porto do Son. Proceso selectivo. Convocatoria Axente de Desenvolvemento Local.”.

Plazo de presentación: 03/07/2020 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Bases

Convocatoria

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221