Convocatoria: Técnico/a de Juventud – Ayto. Teulada (Alicante) (Plazo: 8 de junio de 2020)

Técnico/a de Juventud – Ayto. Teulada (Alicante)

Organismo: Ayto. Teulada (Alicante)

Requisitos:

Qualsevol titulació universitària superior avalada per 3 anys d’experiència de treball en l’àmbit de joventut i formació específica de polítiques integrals de joventut

Solicitudes:

Les sol·licituds per prendre part en les corresponents proves d’accés, els i les aspirants faran constar que reuneixen les condicions exigides en les bases generals que s’adjunten a aquestes bases i es dirigiran a la Sra Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Teulada, hauran de presentar-se per mitjans telemàtics, en el termini de 10 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà al de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant (BOPA).

Les sol·licituds, que s’adreçaran al Sra. Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament de Teulada, es presentaran d’acord amb el model que apareix a la seu electrònica de l’Ajuntament de Teulada http://teuladamoraira.sedelectronica.es.

Dita sol·licitud haurà d’anar acompanyada de la resta de documentació compulsada.


Plazo de presentación: 08/06/2020 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Convocatoria

Bases

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221