Convocatoria: Técnico/a de Administración General – Ayto. Llagostera (Girona) (Plazo: 14 de mayo de 2020)

Técnico/a de Administración General – Ayto. Llagostera (Girona)

Organismo: Ayto. Llagostera (Girona)

Requisitos:

Estar en possessió del títol de llicenciat o graduat en Dret, Ciències Polítiques i del’administració, Administració i direcció d’empreses, Econòmiques, Ciències empresarials o Ciències actuarials i financeres. Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent del Ministeri d’Educació i Ciència.

Acreditar el coneixement  adequat, oral i escrit, de la llengua catalana, i en concret, amb el nivell de suficiència (nivell C1) d’acord amb el que estableix l’Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, per la qual es refonen i s’actualitzen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la Secretaria de Política Lingüística.

Solicitudes:
Les bases es publicaran íntegrament al BOP, al tauler d’anuncis i al web municipal. La convocatòria es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), amb referència de les dades del BOP on es troben publicades íntegrament les bases del procés selectiu.

El termini de presentació de sol•licituds serà de 20 dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

Les sollicituds per a prendre part a les proves d’accés es presentaran electrònicament a la seu electrònica de l’Ajuntament mitjançant la utilització del model previst a l’efecte que es podrà obtenir a la seu electrònica de l’Ajuntament (https://www.seu-e.cat/web/llagostera)

Bases:

Convocatoria

Bases


Plazo de presentación: 14/05/2020 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221