Convocatoria: Técnico/a de Gestión – Ayto. de Porto do Son (Coruña) (Plazo: 2 de abril de 2020)

Técnico/a de Gestión – Ayto. de Porto do Son (Coruña)

441_portodoson

Organismo: Ayto. de Porto do Son (Coruña)

Requisitos:

Estar en posesión do título, ou estar en condicións de obtelo na data na que remate o prazo de presentación de instancias, de Diplomado Universitario ou de Grao Universitario ou equivalente ou superior ou equivalente. De tratarse dunha titulación obtida no estranxeiro, deberá achegarse documento que acredite de maneira fidedigna a súa homologación polas autoridades españolas.

Solicitudes:

 Os/As interesados en participar ns proceso selectivo deberán presentar a correspondente instancia no Rexistro Xeral do Concello de Porto do Son ou por calquera dos procedementos que prevé o artigo 16 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das Administracións Públicas, así como a través da sede electrónica do concello de Porto do Son (https://portodoson.sedelectronica.gal/info.0)

Plazo de presentación: 02/04/2020 (Susceptible a error de cálculo, comprobar siempre)

Bases:

Si te presentas a esta convocatoria y consigues este empleo infórmanos para llevar un control de la utilidad de este servicio: ¡GRACIAS!

0 Comentarios

No hay comentarios aún

Puedes ser el primero para comentar esta entrada

Deja un comentario


Warning: Illegal string offset 'rules' in /srv/vhost/copyscyl.org/home/html/wp-content/themes/goodstart-theme/functions/filters.php on line 221